Tijdelijke sluiting

Tot onze spijt hebben wij voor het seizoen 2019-2020 geen ijs. Na de sluiting van de ijsbaan op de Everdongenlaan hebben wij met zijn allen gezocht naar een oplossing. Door de tijdsdruk was dit geen eenvoudige opgave. Na samen gezeten te hebben met het schepencollege van Turnhout, zijn wij van mening dat een tijdelijke ijsbaan voor dit seizoen geen haalbare optie meer is. Er zal dit seizoen dus geen schoolschaatsen zijn, geen publiek schaatsen en geen ijs voor de clubs.

Het valt voor ons als bestuur van het IJssportcentrum zeer zwaar dat we dit seizoen geen ijs hebben. Het bestuur wenst dan ook iedereen te bedanken die tot de laatste moment in ons geloofd heeft.

Bestuur IJssportcentrum Turnhout